Medlemsbrev 02/22

20.03.2023 kl. 08:57

Ordförandes hälsning:

Bästa medlem! För ett år sen hade vi corona runt knutarna som fortfarande spökar här och var i hemmen. Vi  hade inte krig i Europa. Från Ukraina ser vi dagligen vidriga bilder på barn som far illa,  unga flickor och kvinnor blir förnedrade och våldtagna av ryska män. Deras män är ute i  kriget och vet inte om de får se sin familj och anhöriga mera och barn och kvinnor väntar på att  deras pappor och män ska komma hem. Många befinner sig i en fruktansvärt vidrig situation  som vi inte ens kan förstå och jag hoppas att vi aldrig behöver uppleva ett krig som våra  förfäder gjorde. Kriget har även i vår vardag fått en helt annan betydelse både för kommunen  och invånarna med högre priser på alla vardagliga ting som el, byggmaterial mat m.m. Det  största projektet framöver i vår kommun blir nog skolcampusbygget i Smedsby. 

________________________________

Vi har en egen e-postadress: kvinnoforbundetikorsholm@gmail.com.
Om du byter adress eller e-postadress, meddela gärna ändringen till någon av oss i styrelsen.
Betala gärna in medlemsavgiften för 2022.  Medlemsavgiften är 10 euro/år och betalas in till Kvinnoförbundet i Korsholm: FI61 4958 0010 1368 14.

Har du något du funderar på är det bara att skriva till oss eller ta kontakt. Finns det förslag till motioner så ta kontakt.  

____________________________

Vi önskar att du får 

en riktigt härlig jul 

med både stillsam frid 

och sådant som känns kul. 

Att du får riktigt njuta 

att det du gillar bäst, 

att du får vara nära 

just dem du älskar mest. 

Att julen som nu stundar 

kan firas som du vill, 

att du får allt du önskar 

och gärna mer därtill. 

Av: Siv Andersson 
__________________________

Med dessa ord önskar vi från kvinnoförbundets styrelse alla medlemmar en god jul och ett riktigt gott nytt år 2023!

önskar
ordförande Margareta Rodas
och styrelsemedlemmarna Monica Asplund, Pia Backman-Nord, Gun Beijar, Emma Dahl, Malin Doktar, Ida  Grandér, Carola Lithén, Johanna Smeds och Pia-Maria Toivio