Medlemsbrev 1 -2021

18.04.2021 kl. 18:25

Solf den 1 februari 2021

MEDLEMSBREV 1/2021

 

BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

 

Vi går mot ljusare tider med sol och gnistrande snö. Det är just precis så här det ska vara på vintern! Passa på och skida eller gå på en promenad, gärna tillsammans med en väninna eller dina barn eller barnbarn. Snart har vi våren och sommaren här och då kanske vi kan träffas ordentligt.

 

Men innan dess ska vi ha ett kommunalval- närmare bestämt 18 april. Enligt uppgifter till dags dato har vi 43 SFP kandidater klara i Korsholm. Av dem är 15 kvinnor. Så här har vi något att göra! Målsättningen är att ställa upp 50% kvinnor och 50% män för att få en så jämn könsfördelning i fullmäktige som möjligt. SFP har möjlighet att nominera hela 65 kandidater så det finns plats för många fler. Kanske du är intresserad? Eller känner du någon som skulle passa? Tveka inte att ta kontakt med mig eller valledare Tomas Bäck!

 

Kvinnoförbundet i Korsholm går till val med ledorden delaktighet – välmående – ärlighet. Valprogrammet och kandidaterna kommer att presenteras på vår Facebook-sida https://www.facebook.com/KvinnoforbundetKorsholm

 

Vårt initiativ om Elly Sigrids torg gick genom och i budgetbehandlingen bestämdes att kommunen ska verka som en barnvänlig kommun i Unicefs anda. Vi i Kvinnoförbundets styrelse har för avsikt att så fort det är möjligt besöka daghem och skolor för att diskutera med barn och personal kring delaktighet.

 

Vi har skickat en motion till förbundsårsmötet om bevarandet av hemvårdsstödet. Samtidigt som vi ser att det är viktigt med en valmöjlighet för vården av småbarn önskar vi att föräldrarna skulle dela på föräldraledigheten mera jämlikt. Den här motionen kommer att behandlas på Kvinnoförbundets årskongress i slutet av mars.

 

Kvinnoförbundet i Korsholm har planerat att hålla årsmöte söndagen den 14 mars klockan 16. Till mötet bjuder vi in alla kvinnliga kommunalvalskandidater och vi hoppas att vi kan träffas fysiskt på Seniorpunkten i Smedsby – om inte så tar vi ett zoom-möte. Närmare info kommer på facebooksidan.

 

Har du på känn att medlemsavgiften för 2020 är obetald, eller om du nu redan vill betala avgiften för 2021 så kan du göra det till konto FI61 4958 0010 1368 14

Medlemsavgiften är 10 euro per år. Meddela adressändringar till mig eller viceordförande Pia-Maria Toivio , piamaria.toivio@gmail.com.

 

Hälsningar

Monica Asplund, ordförande

Framtiden är jämställd! Tfn 050 5952501, moas@agrolink.fi