Medlemsbrev 1 - 2022

28.09.2022 kl. 17:11

27.4.2022

Bästa medlemmar!

Efter en lång, kall och snörik vinter går vi mot vår och sommar. Mycket har hänt redan denna vår. Ryssland
invaderade Ukraina och tog kriget till Europa. Välfärdsområdesvalet hölls och vi fick in 4 ledamöter. Carola Lithen, Jenni Ahlbäck, Mikael Gädda och Åsa-Britt Forth-Snellman.

Kriget har fört med sig massflykt från Ukraina till länderna runtomkring vi ser barn, kvinnor som våldtas och
förnedras och män som dödas familjer och familjeliv som aldrig blir densamma mer.

Kampen om sjukskötarnas rätt till en ordentlig lön som dagligen arbetar på verkstadsgolvet med människors liv
från vaggan till graven. Kvinnodominerade yrken är fortfarande underbetalda. Rätten att strejka i Finland för
kvinnor fråntas med orsaken att det är samhällsfarligt, MEN samhällsfarligt blir det också om vårdpersonalen
byter till andra yrken eller far i vårdarbete utomlands.

I år firar Kvinnoförbundet 40 år och vi håller på och planerar en sommar fest. Plats och tid är ännu oklar. Om
någon är intresserad av något program så kan ni ta kontakt med någon i styrelsen.

Kom och träffa oss på Elly:s torg 6.5.2022.

Riksdagsval håller vi sden 2.4.2023. Vi hoppas naturligtvis på att vi från Korsholm skulle få någon
riksdagskandidat som skulle ställa sig till förfogande.

Kvinnoförbundet hade årsmöte 3.3.2022.

Styrelsemedlemmarna för år 2022:

Margareta Rodas
Ordförande
050-3421319
margareta.rodas@netikka.fi
Pia-Maria Toivio
viceordförande och medlemsregisteransvarig
0403026414
piamaria.toivio@gmail.com
Emma Dahl
Kassör
emmadahl92@gmail.com
Johanna Smeds
Sekreterare
0449763891
johanna.k.smeds@gmail.com
Monica Asplund
0505952501
asplund910@gmail.com
Carola Lithèn
0504640652
carola.lithen@netikka.fi
Malin Doktar
Pia Backman-Nord
Gun Beijar
Ida Grandèr


Finns det önskemål om motioner som ni önskar att vi lyfter fram i fullmäktige så ta kontakt. I fullmäktige från
kvinnoförbundet finns Margareta, Emma, Carola och Monica. Det är genom motioner som vi kan påverka
och utveckla Korsholm.


Vi har en egen epost adress: kvinnoforbundetikorsholm@gmail.com. Har du något du funderar på är detbara att skriva till oss eller ta kontakt.

Medlemsavgiften är 10 Euro. Om du byter adress eller e-mail adress, meddela gärna ändringen till någon av oss i styrelsen. Önskar alla en trevlig valborg.
MEDLEMSAVGIFT 2022
BANKKONTO: Kvevlax Sparbank FI61 4958 0010 1368 14
10 EURO PER PERSON
Referens: 202015 Förfallodag: 30.5.2022