Medlemsbrev 2/2020

08.04.2020 kl. 08:28

Solf den 18 mars 2020

MEDLEMSBREV 2/2020

BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

 

Tid för reflektion

 

Just nu sitter säkert många av er och följer med läget för spridningen av coronaviruset. Viruset som uppkom i Kina i december har spritt sig med rekordfart och finns nu också i Finland. För att sjukvården ska klara av att behandla alla som insjuknar har man bestämt att försöka stoppa framfarten så att alla inte blir sjuka samtidigt. Därför inhiberas åtminstone tillställningar med mer än 500 deltagare, idrottsanläggningar stängs tillsvidare och resor utomlands är i praktiken omöjliga att genomföra då både Finland och andra länder har infört en viss karantän. Besök hos äldre människor ska undvikas. Och skolorna har stängt och undervisningen sker på distans. Ett är i alla fall säkert – det här kommer att ha allvarliga konsekvenser för hela landet. I synnerhet turismnäringen kommer att drabbas hårt.

 

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte skjuts därmed upp, liksom också partidagen och alla andra SFP evenemang . Men vi i Korsholm har hunnit ha årsmöte och har nu en ny styrelse som är beredd att arbeta för alla kvinnors rätt och för likabehandling i alla sammanhang. Undertecknad fortsätter som ordförande och Malin Olkkola som sekreterare men vi har en ny viceordförande i Pia- Maria Olkkola och en ny kassör: Nina Möller-Nord. Övriga styrelsemedlemmar är Emma Lill-Their, Charlotta Asplund, Pia Backman-Nord, Carola Lithén, Margareta Rodas och Gun Beijar.

 

I verksamheten för 2020 har vi planerat ha åtminstone ett seminarium om ett aktuellt tema , fikaträffar och den traditionella sommarmarknaden. Vi deltar aktivt i verksamhet som ordnas av förbundet och vi försöker påverka det politiska beslutsfattandet (just nu är vi fyra styrelsemedlemmar som aktivt deltar i fullmäktigearbetet). Ett arbete som vi deltar i är också tex uppdateringen av likabehandlings- och jämställdhetsplanen där Carola och jag sitter med i kommittén som arbetar med planen.

 

En faktura på medlemsavgiften finns bifogad. Vi får hela tiden nya medlemmar och medlemsantalet borde nu vara 103. Det är vi glada för! Ni behövs alla och vi ska göra vårt bästa för att just du ska känna att medlemskapet ger dig något!

 

Läs våra inlägg på Facebook / Kvinnoförbundet i Korsholm och på vår hemsida .https://korsholm.kvinnoforbundet.fi/start/ Ta gärna kontakt!

 

Hälsningar Monica Asplund, Solf , moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501