Medlemsbrev 1/2020

27.02.2020 kl. 22:01

MEDLEMSBREV 1/2020

BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

 

Nytt år – nya möjligheter!

Det har redan gått en månad av det nya årtiondet, år 2020. Vi hoppas alla att året ska bli gynnsamt både på individnivå och också på samhällsnivå. Företagsutsikterna är inte alltför dystra men många kommuner har det kämpigt med ekonomin. Också i Korsholm försöker vi spara utan att verksamheten ska bli lidande. Det är svårt då vissa områden kräver allt mer resurser, t ex barnskyddet. Och många fastigheter har problem med inomhusluften och det krävs dyra åtgärder för att åtgärda problemen.

 

Korsholms invånarantal har ökat också 2019 även om nativiteten gått ner. Vi har fina bostads- och företagsområden och daghem kvar i byarna. Och Kvinnoförbundet har fått tio nya medlemmar under de senaste månaderna! Det känns bra för oss som arbetar i styrelsen, och det visar att kvinnorörelsen behövs och att vi jobbar för något viktigt. Så småningom kommer vi nog också att få ta plats i debatter och företagsstyrelser också. Och ibland kan det faktiskt vara så att det bara är kvinnor som föreläser också, som ikväll då Vasek och KustÖsterbottens företagare ordnade föreläsning om viktiga avtal- äktenskapsförord, delägaravtal, arbetsavtal, testamente osv….DE kvinnliga föreläsarna kom från DKCO och KPMG och jag tror inte att någon av männen misstyckte; det är nog kompetensen som räknas – och den finns också hos kvinnor.

 

Riksdagen har presenterat en ny familjeledighetsmodell som vi tror ökar jämställdheten på sikt. Finlands statsminister är en kvinna och de övriga regeringspartierna leds av kvinnor. Det ni!

 

Svenska Kvinnoförbundet ska välja en ny förbundsordförande på årsmötet i Närpes 22.3. Kandidater är Ramieza Mahdi, Pia Sundell och Anita Westerholm.

 

Årsmöte

Kvinnoförbundet i Korsholm håller årsmöte torsdag 20.2 kl 17.00 i Ämbetshuset i Smedsby. Vi serverar paj och kaka med kaffe eller te. Ramieza Mahdi inleder mötet med att berätta om integration av flyktingar i Korsholm och Vasa. Välkommen!

 

 

Läs våra inlägg på Facebook / Kvinnoförbundet i Korsholm och på vår hemsida . Ta gärna kontakt!

 

Hälsningar Monica Asplund, Solf , moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501

Övriga styrelsemedlemmar (2019): Ulla-Maj Salin, Kvevlax Charlotta Asplund, Replot/Björköby, Carola Lithén, Smedsby, Malin Olkkola, Kvevlax, Emma Lill-Their, Rimal, Pia Backman-Nord, Björköby, Marian Villar-Bäckman Karperö och Pia-Maria Toivio, Helsingby/Smedsby.