Medlemsbrev 3/ 2019

17.11.2019 kl. 15:04

MEDLEMSBREV 3/2019                13.10.2019

BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

 

Oj vad tiden går fort! Vi har haft både riksdagsval och EU-val och nu har vi en ny regering som har ett mycket ambitiöst och kvinnovänligt regeringsprogram. Vasa Centralsjukhus får sin omfattande jour och det utlovas mera pengar till vägunderhåll . Den subjektiva rätten till dagvård återinförs och läroplikten förlängs till att gälla hela andra stadiet. Det ser också ut som om det skulle bli en vårddimensionering inom äldreomsorgen, dvs 0,7vårdare per klient. Hur allt det här slår ut i kommunerna återstår att se; vi hoppas att staten kompenserar alla extra utgifter.

 

Ekonomin inom Korsholms kommun är inte den bästa och vi bör nog förbereda oss på att det blir en del ändringar och minskningar i verksamheten – på alla plan. Den lagstadgade verksamheten kommer naturligtvis att skötas men den lilla guldkanten lämnar bort. De investeringar vi nu gör är de som är absolut nödvändiga just nu. Kommunfullmäktige slår fast budgeten först 12.12.

 

Höstens verksamhet

 

Föreläsning : ” Barnets bästa i en orolig värld” 20.11.2019

 

Allt fler barn och unga mår psykiskt illa och vi vuxna står många gånger handfallna och vet inte hur vi ska göra för att stöda . Vad är det som är fel i samhället? Och vad kan kommunen – skolan- hälsovården etc göra för att förebygga? Och hur gör vi för att se till helheten?

 

Heidi Svartsjö som jobbar som enhetschef på Saukkorantas skyddshem för barn och unga kommer och berättar om sitt arbete. Vi kommer också att engagera en psykolog eller socionom som andra talare.

 

Det här sker på Barnkonventionens dag 20.11 kl 18 i Ämbetshuset i Smedsby. Kaffe och tilltugg serveras från kl 17.40. Inget inträde. Välkommen!

 

Har du koll på brösten?

 

Kvinnoförbundet i Österbotten ordnar en föreläsning på Rådhusgatan 23 onsdag 30.10 kl 17.00. Som föreläsare fungerar Pernilla Vikström från Österbottens Cancerförening. Välkommen också dit! Anmälan via Facebook eller genom att ringa Agneta Udd-Saarela på kansliet.

 

OBS! Om du inte betalat årets medlemsavgift – gör det nu! 10 euro. Kontonummer  FI61 4958 0010 1368 14

 

 

Läs våra inlägg på Facebook / Kvinnoförbundet i Korsholm och på vår hemsida . Ta gärna kontakt!

 

Hälsningar Monica Asplund, Solf , moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501

Övriga styrelsemedlemmar (2018): Ulla-Maj Salin, Kvevlax , Charlotta Asplund, Björköby, Carola Lithén, Smedsby, Malin Olkkola, Kvevlax, Emma Lill-Their, Rimal, Pia Backman-Nord, Björköby, Marian Villar-Bäckman Karperö och Pia-Maria Toivio, Smedsby.

Trevlig höst!