Medlemsbrev 4 2018

19.11.2018 kl. 12:43
Tiden går fort och nu är hösten redan här.  Vi i Kvinnoförbundet följer med jämställdhetsdiskussionerna och diskussionerna kring sexuella trakasserier.

Tiden går fort och nu är hösten redan här.  Vi i Kvinnoförbundet följer med jämställdhetsdiskussionerna och diskussionerna kring sexuella trakasserier. Att vår utrikesminister Soini inte accepterar landets linje ifråga om rätten till abort anser jag vara förkastligt.  Men inte har regeringen annars verkat för jämställdheten på något upplyftande sätt heller. Och Österbotten hamnar alltid i andra hand då det gäller resursfördelning; sjukhuset, helikoptern, vägarna...Få se om vi får någon ändring i lagstiftningen gällande vargarna….

Företagsbesök

Inkommande lördag 13.10 kl 13 samlas vi i Koskö (f.d. skolan) och tar del av spinneriet Koskö Mills verksamhet.  Invid spinneriet finns inredningsaffären Quriosa där vi kan göra trevliga fynd.  Det bjuds på kaffe med dopp för 5 euro. Beräkna tid ca 1,5 – 2 h totalt. Ta med din väninna, inget måste att vara medlem! Anmäl gärna om deltagande till undertecknad så får vi kaffet att gå jämnt ut.

Seminarium : Kvinnor och ekonomi

Tillsammans med Vasa Svenska Kvinnoklubb kommer vi att ordna två seminarier om ekonomi.  Det första hålls 25.10 kl 18 i Glaskabinettet i Folkhälsans hus i Vasa (Rådhusgatan). Maria Östergård-Käld berättar om pensions och annat sparande.  Sari Somppi som är regionchef för brottsofferjouren deltar också.  Ingen anmälan, vi bjuder på kaffe med tilltugg! Också denna gång kan du ta med din väninna!

Vårens föreläsning som hålls i Smedsby kommer att ha betoning på vardagsjuridik.

FN:s dag mot kvinnovåld

Varje år den 25 november uppmärksammas våldet i parrelationer och familjer. Vi kommer inte att ordna något seminarium i år men delar ut reflexer för ”ljus inte våld”. Arbetet mot kvinnovåld pågår ständigt.

Hänt i kommunen

- Jämställdhets- och likabehandlingsplanen  har lämnats in till kommunstyrelsen.

- Byggande och renovering av flera skolor och daghem pågår, bl.a. Solf daghem, Kvevlax lärcenter och Keskuskoulu

- Antalet barn ökar, vilket är ett positivt problem som kräver extra resurser till bildningsnämnden.

- Samgångsutredningen fortgår och ett avtal med Vasa stad ska enligt nuvarande tidtabell presenteras senast 30.11. Utredningen är mycket omfattande och jag kan nog säga att nästan varje dtalj kring dagens verksamhet i Korsholm har granskats.

Medlemmar

Svenska Kvinnoförbundet i Korsholm har fått sju nya medlemmar sedan senaste medlemsbrev skickades. Nu är vi totalt 84 men fler är välkomna! Sprid gärna info till vänner och bekanta, det är väldigt enkelt att anmäla sig via kvinnoforbundet.fi.  Medlemsavgiften 10 euro tar vi in på våren.  Som medlem får du med jämna mellanrum medlemsbrev både från oss och från förbundet.  Dessutom får du SFPs medlemstidning Medborgarbladet. Om du inte får vare sig tidning eller medlemsbrev kan det vara något fel på dina adressuppgifter eller din e-post adress, vänligen anmäl ändringar till undertecknad.   Läs våra inlägg på facebook / Kvinnoförbundet i Korsholm och på vår hemsida

Hälsningar  Monica Asplund,  Solf  , moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501

Övriga styrelsemedlemmar (2018): Ulla-Maj Salin, Kvevlax Marita Backlund, Iskmo, Linda Ahlbäck, Replot, Charlotta Asplund, Replot,  Carola Lithén, Smedsby, Malin Olkkola, Kvevlax,  Emma Lill-Their, Rimal, Pia Backman-Nord, Björköby, Marian Villar-Bäckman Karperö och Pia-Maria Toivio, Helsingby.