Medlemsbrev 2 2018

19.11.2018 kl. 12:35
BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

Den 19 mars flaggar vi för Minna Canth och jämställdheten. Minna Canth var en driftig kvinna som förutom att hon var journalist och författare också drev en garnbutik och fostrade upp sju barn.  Hon var den första finskspråkiga kvinnliga journalisten och man anser att det var hon som tog feminismen till Finland.  Hon lyfte fram arbetarnas och kvinnornas situation i sina texter, hon arbetade för att flickorna skulle få fysisk fostran och undervisning i naturvetenskaper i skolan , och hon låg bakom riksdagens diskussion om kvinnlig rösträtt.  Hon levde 1844-1897. Och fortfarande får vi kämpa för kvinnors rättigheter, speciellt i fattigare länder.

Diskussionen om en eventuell samgång med Vasa Stad går het, och också i Kvinnoförbundets styrelse är vi av olika åsikt. Men alla är överens om att ingenting får försämras för Korsholmarna vare sig vi är egen kommun eller hör ihop med Vasa.  Och samtidigt vill vi ha utveckling….

Som bäst håller kretsstyrelsen på och söker kandidater till landskapsvalet och riksdagsvalet.  Vi har från Korsholm skickat in förslag på 13 duktiga personer, både kvinnor och män och både fusionsförespråkare och självständighetsvänner. Sen återstår det att se om- när landskapsvalet blir av...Till riksdagsvalet är det hittills bara Christoffer Ingo som har ställt sig till förfogande, och det behövs en kvinna från Korsholm.  Överlag är det få kvinnor s som vill kandidera från Vasa Valkrets. De första nomineringarna görs på kretsmötet på Bergö 14.4.  Då ska vi också välja ny ordförande för hela kretsstyrelsen. Undertecknad som varit Kvinnoförbundets representant stiger åt sidan och låter någon kvinna från någon annan förening i Österbotten ta platsen.  Men troligtvis fortsätter Kenth Nedergård med Ulla-Maj Salin som Korsholms representanter , och Ulla-Maj är ju också kvinna och kvinnoförbundare så vi är nog med på ett hörn!

Nya i styrelsen för Svenska Kvinnoförbundet i Korsholm är Pia Backman-Nord från Björköby, Marian Villar-Bäckman från Karperö och Pia-Maria Toivio från Helsingby. Maria Norrlin-Asplund och Pia Smeds avgick.   Ulla- Maj Salin fortsätter som viceordförande och Charlotta Asplund som sekreterare. Monica Asplund sköter räkenskaperna.

Kvinnoförbundet arbetar för kvinnors och familjers bästa genom att påverka i politiken, men vi bidrar också konkret med pengar och gåvor.  Ifjol gav vi julklappar till alla flyktingfamiljer i Smedsby och också ett bidrag till kvinnor i Afghanistan. Nu har vi stött PET-apparaten , som ska köpas till onkologen vid Vasa Centralsjukhus med 150 euro.  Du får också gärna ge ett bidrag, se närmare under https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/sv/aktuellt/webnyheter/osterbottens/.  
Kvinnoförbundets verksamhetsberättelse för 2017 kommer att publiceras på vår hemsida https://korsholm.kvinnoforbundet.fi/start/

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2018, 10 euro.  Några av er har redan betalat vilket vi noterat.  Övriga betalar till FI 6049702540504143. Bifogar faktura.  OBS!  Kom ihåg referensnummer!  Som medlem får du med jämna mellanrum medlemsbrev både från oss och från förbundet.  Dessutom får du SFPs medlemstidning Medborgarbladet. Om du inte får vare sig tidning eller medlemsbrev kan det vara något fel på dina adressuppgifter eller din e-post adress.  Vänligen gör adressändringar direkt till förbundet, sandra.ahtola@kvinnoforbundet.fi. Så hålls medlemsregistret ajour.  Tipsa också dina vänner om medlemsskapet, enklast ansluter man sig via Kvinnoförbundets hemsida https://www.kvinnoforbundet.fi/sv/startsida/

Ni har väl noterat att det ordnas ett intressant lunchseminarium på Academill nu på torsdag 22.3: Tre myter om familjeledigheter.  Evenemanget finns på facebook under Svenska Bildningsförbundet  /Tankesmedjan Agenda

Tveka inte att ta kontakt om det är något du funderar på! Läs våra inlägg på facebook / Kvinnoförbundet i Korsholm och på vår hemsida

Hälsningar  Monica Asplund,  Solf  , moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501

Övriga styrelsemedlemmar (2018): Ulla-Maj Salin, Kvevlax Marita Backlund, Iskmo, Linda Ahlbäck, Replot, Charlotta Asplund,   Carola Lithén, Smedsby, Malin Olkkola, Kvevlax,  Emma Lill-Their, Rimal, Pia Backman-Nord, Björköby, Marian Villar-Bäckman Karperö och Pia-Maria Toivio, Helsningby.