Medlemsbrev 1 2018

15.02.2018 kl. 09:16
Ordförande Monica Asplunds hälsning

Solf den 5 februari 2018

MEDLEMSBREV 1/ 2018

BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

I dag är det Runebergsdagen. Jag kommer just hem från festen på Academill där bl.a. systrarna Ekblad uppträdde och Göran Djupsund förutspådde  dystra utsikter för svenskan som förvaltningsspråk i Finland. Samtidigt läser vi att försöket med frivillig skolsvenska inte verkar lyckas- de flesta väljer fortfarande svenska som andra språk. Kanske det faktiskt finns ett intresse för vårt språk?

Vårt årsmöte hålls söndagen den 18 februari kl 15 i Seniorpunkten i Smedsby. Serviceområdschef för barn och barnfamiljer Nadja Suomela berättar om barnskyddet i Vasaregionen. Därefter stadgeenliga ärenden. Välkommen – och ta gärna med en vän (man behöver inte vara medlem) Efter mötet kan den som så önskar besöka Wasa Teater och We Still See You (biljetter ska bokas)

Kvinnoförbundsstyrelsen har diskuterat MeToo och Dammen brister och gemensamt skrivit en insändare till Vasabladet, där vi fördömer alla sexuella trakasserier men samtidigt betonar att det är allas vårt ansvar att bete oss korrekt mot varandra.

Fullmäktige har beslutat att rekrytera två skolpsykologer i år och en nästa år.  Behovet av psykologer är stort. Arbetet med att uppdatera Korsholms kommuns likabehandlings- och jämställdhetsplan har kommit igång. Ida-Maria Skytte är ordförande. Övriga medlemmar: Monica Asplund, Carola Lithén, Samuel Broman, Pernilla Wikström och Martin Ahlskog. Sekreterare är Liselotte Rintamäki.

Inför samgångsförhandlingarna med Vasa Stad håller vi i Korsholm nu på med att höra invånarna. Några hörandetillfällen är kvar, Norra Korsholms skola 7.2, Kvevlax 13.2, Tuovilan koulu 20.2. Delta och ge din åsikt!  En enkät kommer senare att skickas ut till alla invånare.

Kvinnoförbundet i Korsholm kommer att sända delegater till både Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Åbo 24-25.3 och SFPs partidag i Uleåborg 26-27.5.  Vi deltar också i olika möten som ordnas på kretsnivå i Österbotten. Nu närmast är ordförandekonferensen 15.2, då nomineringen till landskapsvalet drar igång på allvar. Vi ska se till att kvinnorna är ordentligt representerade i valet!

Samma dag 15.2 ordnas ett seminarium på Hanken: Woman With Impact, arrangör bla Viexpo och Österbottens Förbund

Tveka inte att ta kontakt om det är något du funderar på! Läs våra inlägg på facebook / Kvinnoförbundet i Korsholm och på vår hemsida under http://www.kvinnoforbundet.fi/sv/startsida/

Hälsningar  Monica Asplund,  Solf  , moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501

Övriga styrelsemedlemmar (2017): Ulla-Maj Salin, Kvevlax Marita Backlund, Iskmo, Linda Ahlbäck, Replot, Charlotta Asplund, Replot, medlemsansvarig, charlotta.m.asplund@abo.fi  Carola Lithén, Smedsby, Malin Olkkola, Kvevlax, Maria Norrlin-Asplund , Kvevlax ,Pia Smeds, Veikars och Emma Lill-Their, Rimal.

 

PS. Kom ihåg att anmäla  ny e-postadress och adressändring!