Medlemsbrev 4 2017

07.11.2017 kl. 14:14
Årets fjärde medlemsbrev innehåller nyheter från kommunen.

BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

I dag firar vi Svenska Dagen. Det här är en dag då vi påminns om svenskhetens betydelse för vårt land.  För oss finlandssvenskar är det en självklarhet att svenskan är en rikedom, och jag hoppas att ni alla hjälper till och sprider kunskap om vårt språk, och att ni också använder svenskan i vardagen.  Genom att kräva betjäning på svenska – speciellt inom det offentliga kan vi garantera att svenskan förblir levande också i framtiden.

Svenska Kvinnoförbundet uppmärksammar också i år kampanjen Ljus, inte våld. Årets tema är ”trygghet för barnet efter separationen”.   Vi i Kvinnoförbundet i Korsholm kommer att lyfta fram barnskydd och det  förebyggande arbetet mot våld i hemmet vid en föreläsning i samband med vårt årsmöte i februari. Det blir inte något antivåldsseminarium i år. Reflexer och information om ljus-kampanjen kommer vi att dela ut åt fullmäktigeledamöterna.  Våldet och oron kommer allt närmare, och också drogproblemen ökar. Barn och unga behöver allt stöd de kan få.  Kanske också du kan stöda en ung person i din närhet!

Inom den närmaste tiden ordnas det många tillställningar där vi kvinnor kan delta.  Jag vill speciellt lyfta fram Kvinnor berättar, avslutningsseminariet  som hålls i Korsholms vuxeninstitut nu på måndag 13.11 kl 17.30.  Där uppmärksammas bl.a kvinnoliv under 100 år och vår egen Alma Skog . Anmäl om deltagande (för serveringens skull) till https://vuxeninstitutet.korsholm.fi eller tfn 06 327 7261. Vi hoppas också på givande diskussioner om kvinnorna i dagens samhälle.

Vasa Svenska Kvinnoklubb ordnar ett seminarium om En mångkulturell stad –utmaningar och resurser, 14.11  kl 18, på Rådhusgatan 23 . Där kommer bl.a. Ramy Mahdi att tala.

På kommunalt håll har vi påbörjat förhandlingsprocessen med Vasa Stad. Vi kvinnor är starkt med och bevakar svenska språket och servicen i byarna. Alla invånare ska få säga sitt på olika informationsmöten, och personligen hoppas jag också att vi kan genomföra en rådgivande folkomröstning innan kommun-fullmäktige tar slutlig ställning till en sammanslagning.

Nu har också Korsholm skrivit under den europeiska deklarationen om jämställdhet och en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan ska uppgöras. I arbetet med denna plan deltar vi förstås med Ida-Maria Skytte (som var motionsställare) i första ledet.

Budgetarbetet pågår och bland det som vi satsar på finns bl.a. fuktundersökningar av våra fastigheter och utökade nattpatruller. Skolpsykologer ska också anställas.

Kvinnoförbundet i Korsholm har gett ett bidrag till ett kvinnoprojekt i Afghanistan och vi kommer att stöda flyktingfamiljer i Korsholm inför julen.

Tveka inte att ta kontakt om det är något du funderar på! Läs våra inlägg på facebook / Kvinnoförbundet i Korsholm och på vår hemsida under http://www.kvinnoforbundet.fi/sv/startsida/

Hälsningar  Monica Asplund,  Solf  , moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501

Övriga styrelsemedlemmar: Ulla-Maj Salin, Kvevlax Marita Backlund, Iskmo, Linda Ahlbäck, Replot, Charlotta Asplund, Replot, medlemsansvarig, charlotta.m.asplund@abo.fi  Carola Lithén, Smedsby, Malin Olkkola, Kvevlax, Maria Norrlin-Asplund , Kvevlax ,Pia Smeds, Veikars och Emma Lill-Their, Rimal.

PS. Kom ihåg att anmäla ev. ny e-postadress och adressändring!