Medlemsbrev 3 2017

26.06.2017 kl. 10:30
Ordförande Monica Asplund sänder en sommarhälsning

BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

Tiden rusar i väg.  Jag tycker att det just var kommunalval.  Nu är det midsommar och semestertider.  En vacker tid, om än ganska kall.

Kvinnorna lyckades ganska bra i valet, även om vi bara är 40 % i fullmäktige.  Vi har klarat könskvoteringen i alla nämnder och vi har ett kvinnostarkt fullmäktigepresidium med Carola Lithén, Christoffer Ingo, Monica Asplund och Jane Trygg-Kaipiainen (MSK).  I styrelsen sitter Linda Ahlbäck, Åsa-Britt Forth-Snellman, Ida-Maria Skytte, Monica Sirén-Aura, Anita Sundman och Pernilla Vikström. På det första mycket turbulenta fullmäktigemötet ,där frågan om Kvevlax lärcenter avgjordes, lämnade Ida-Maria in en motion om att Korsholm nu borde skriva på den europeiska deklarationen om jämställdhet.  Korsholm är en av få (3?) tvåspråkiga kommuner i Österbotten som inte förbundit sig att jobba för jämställdheten, vilket vi tycker är svagt. Jämställdheten fungerar bra i kommunen och då borde det inte vara något problem att skriva under, vilket t ex vår grannkommun Vasa gjort för flera år sedan.

Frågan om en samgång med Vasa lyftes upp i valkampanjen och nu föreslår kommunstyrelsen att en förhandlingsprocess ska inledas.  Det finns både fördelar och nackdelar med en fusion, och kanske leder en fusion inte till så stora förändringar för den enskilde kommuninvånaren, men frågan väcker starka känslor. Det är många som anser att vi borde skynda långsamt och först se vad hälsovårds- och landskapsreformen leder till.  Själv tycker jag att det inte kan skada att diskutera med Vasa, förutsatt att vi vet vad vi själva vill. Och jag kräver att den svenska servicen inte ska försämras i en storkommun.  Förvaltningsspråket kommer hur som helst att bli finska och då är risken att också informationen till kommuninvånarna förfinskas.

Fruntimmersmarknaden ordnas som vanligt på Smedsby torg torsdag 20.7.  Förutom en traditionell marknad blir det också demonstrationer och information av olika föreningar och företag.    Bordshyra 15 euro, föreningar gratis. Försäljare ska anmäla sig till Carola Lithén tfn 050 464 0652, carola.lithen@netikka.fi.  Välkommen

Övriga evenemang på kommande:

Lördag 12.8   Med cykel längs Strandvägen – en manifestation för trafiksäkerheten

Söndag 10.9  Promenad för ett yrke, Kvinnobanken, Vasa

Mer information på facebook och i Vasabladet!

Tveka inte att ta kontakt om det är något du funderar på!

Trevlig midsommar! Hälsningar  Monica Asplund,  Solf  , moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501

Övriga styrelsemedlemmar: Ulla-Maj Salin, Kvevlax Marita Backlund, Iskmo, Linda Ahlbäck, Replot, Charlotta Asplund, Replot,  Carola Lithén, Smedsby, Malin Olkkola, Kvevlax, Maria Norrlin-Asplund , Kvevlax ,Pia Smeds, Veikars och Emma Lill-Their, Rimal.

Kvinnoförbundet i Korsholm finns på facebook och har en egen hemsida http://korsholm.kvinnoforbundet.fi/start/