Medlemsbrev 2 2017

28.04.2017 kl. 21:35
Ordförande Monica Asplund skriver årets andra medlemsbrev med information bland annat från årsmötet.

BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

Kvinnoförbundet i Korsholm höll sitt årsmöte 26.2. Vår mångåriga kassör Stina Svarvar avgick och i hennes ställe valdes Emma Lill-Their in i styrelsen.  Det visade sig vara svårt att hitta en ny kassör så den omvalde ordförande beslöt att åta sig uppdraget att betala räkningarna och göra bokslut för 2017.  Den nya sekreteraren Charlotta Asplund fungerar som medlemsregisteransvarig. Vicesekreterare Linda Ahlbäck är tillsammans med Maria Norrlin- Asplund webbansvarig. Ulla-Maj Salin fortsätter som viceordförande.  Hon är också den som koordinerar serveringen vid SFPs gruppmöten.

Skolmatseminariet 8.3. lockade en publik på ungefär 30. Charlotta Asplund med stöd av övriga kommunalvalskandidater från styrelsen skrev en insändare om närmat i Vasabladet.  Vi har fått mycket positiv respons efter seminariet och insändaren. Närproducerat engagerar våra väljare.

På Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Vasa förärades Stina Svarvar SFPs silverne förtjänsttecken för det arbete hon gjort för vår förening. Förtjänsttecknet delades ut av partiordförande Anna-Maja Henriksson. Anna Jungner-Nordgren omvaldes till ordförande för Kvinnoförbundets styrelse liksom Malin Olkkola från vår förening.  Ny ersättare blev Marita Backlund.

Inför det stundande kommunalvalet lyfter vi fram alla våra kandidater på facebooksidan och hemsidan. En kandidat presenteras per dag.  Vi kommer också att ha en annons i tidningen Korsholm-Mustasaari.  I övrigt arbetar alla kandidater i sina respektive lokalavdelningar där de framför kvinnoförbundets åsikter och delar ut material på olika valtillställningar.  Själv har jag märkt att stresshjärtan haft god åtgång.  Ifall någon behöver material kan man ta kontakt med Agneta Udd-Saarela på SFPs kansli i Vasa, tfn  045 6579 789.

SFP i Vasa och Korsholm ordnar ett gemensamt seminarium om ”Sant och falskt i sjukhusdebatten” söndag 2.4.2017 i Korsholms kulturhus.  Vid detta tillfälle kan vi alla passa på och värva röster till kvinnorna! Vi delar ut material och bjuder på något gott.

Nu gäller det för alla att Rösta med hjärtat!

Följande Korsholmare ställer upp för Kvinnoförbundet: Linda Ahlbäck #2, Charlotta Asplund #3, Monica Asplund #4, Maria Backman #6, Gun Beijar #7, Rosmarie Finne #14, Åsa-Britt Forth-Snellman #16, Christoffer Ingo #24, Terhi Lettelin #30, Emma Lill-Their #31, Alice Lillas #32, Carola Lithén #33, Ulla-Maj Salin #45, Monica Sirén-Aura #46, Ida-Maria Skytte #47, Birgitta Söderback #51, Pia-Maria Toivio#54. Jag är säker på att du hittar en kandidat som delar dina åsikter!

Det här valet ska vi vinna!  Förhandsröstning 29.3 -4.4. Valdagen 9.4.

Hälsningar  Monica Asplund,  Solf  , moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501

Övriga styrelsemedlemmar: Ulla-Maj Salin, Kvevlax Marita Backlund, Iskmo, Linda Ahlbäck, Replot, Charlotta Asplund, Replot,  Carola Lithén, Smedsby, Malin Olkkola, Kvevlax, Maria Norrlin-Asplund , Kvevlax ,Pia Smeds, Veikars och Emma Lill-Their, Rimal.

Kvinnoförbundet i Korsholm finns på facebook och har en egen hemsida http://korsholm.kvinnoforbundet.fi/start/

PS.  MEDLEMSAVGIFTEN 10 EURO SKA BETALAS SENAST 30.4 till kontonummer 

BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

 

Kvinnoförbundet i Korsholm höll sitt årsmöte 26.2. Vår mångårige kassör Stina Svarvar avgick och i hennes ställe valdes Emma Lill-Their in i styrelsen.  Det visade sig vara svårt att hitta en ny kassör så den omvalde ordförande beslöt att åta sig uppdraget att betala räkningarna och göra bokslut för 2017.  Den nya sekreteraren Charlotta Asplund fungerar som medlemsregisteransvarig. Vicesekreterare Linda Ahlbäck är tillsammans med Maria Norrlin- Asplund webbansvarig. Ulla-Maj Salin fortsätter som viceordförande.  Hon är också den som koordinerar serveringen vid SFPs gruppmöten.

 

Skolmatseminariet 8.3. lockade en publik på ungefär 30. Charlotta Asplund med stöd av övriga kommunalvalskandidater från styrelsen skrev en insändare om närmat i Vasabladet .  Vi har fått mycket positiv respons efter seminariet och insändaren. Närproducerat engagerar våra väljare.

 

På Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Vasa förärades Stina Svarvar SFPs silverne förtjänsttecken för det arbete hon gjort för vår förening. Förtjänsttecknet delades ut av partiordförande Anna-Maja Henriksson.  Anna Jungner-Nordgren omvaldes till ordförande för Kvinnoförbundets styrelse liksom Malin Olkkola från vår förening.  Ny ersättare blev Marita Backlund.

 

Inför det stundande kommunalvalet lyfter vi lyft fram alla våra kandidater på facebooksidan och hemsidan. En kandidat presenteras per dag.  Vi kommer också att ha en annons i tidningen Korsholm- Mustasaari.  I övrigt arbetar alla kandidater i sina respektive lokalavdelningar där de framför kvinnoförbundets åsikter och delar ut material på olika valtillställningar.  Själv har jag märkt att stresshjärtan haft god åtgång.  Ifall någon behöver material kan man ta kontakt med Agneta Udd-Saarela på SFPs kansli i Vasa, tfn  045 6579 789.

 

SFP i Vasa och Korsholm ordnar ett gemensamt seminarium om ”Sant och falskt i sjukhusdebatten” söndag 2.4.2017 i Korsholms kulturhus.  Vid detta tillfälle kan vi alla passa på och värva röster till kvinnorna! Vi delar ut material och bjuder på något gott.

 

Nu gäller det för alla att Rösta med hjärtat!

Följande Korsholmare ställer upp för Kvinnoförbundet: Linda Ahlbäck #2, Charlotta Asplund #3, Monica Asplund #4, Maria Backman #6, Gun Beijar #7, Rosmarie Finne #14, Åsa-Britt Forth-Snellman #16, Christoffer Ingo #24, Terhi Lettelin #30, Emma Lill-Their #31, Alice Lillas #32, Carola Lithén #33, Ulla-Maj Salin #45, Monica Sirén-Aura #46, Ida-Maria Skytte #47, Birgitta Söderback #51, Pia-Maria Toivio#54. Jag är säker på att du hittar en kandidat som delar dina åsikter!

 

Det här valet ska vi vinna!  Förhandsröstning 29.3 -4.4.  Valdagen 9.4.

 

Hälsningar  Monica Asplund,  Solf  , moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501

Övriga styrelsemedlemmar: Ulla-Maj Salin, Kvevlax Marita Backlund, Iskmo, Linda Ahlbäck, Replot, Charlotta Asplund, Replot,  Carola Lithén, Smedsby, Malin Olkkola, Kvevlax, Maria Norrlin-Asplund , Kvevlax ,Pia Smeds, Veikars och Emma Lill-Their, Rimal.

 

Kvinnoförbundet i Korsholm finns på facebook och har en egen hemsida http://korsholm.kvinnoforbundet.fi/start/

 

PS.  MEDLEMSAVGIFTEN 10 EURO SKA BETALAS SENAST 30.4 till kontonummer 

BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

 

Kvinnoförbundet i Korsholm höll sitt årsmöte 26.2. Vår mångårige kassör Stina Svarvar avgick och i hennes ställe valdes Emma Lill-Their in i styrelsen.  Det visade sig vara svårt att hitta en ny kassör så den omvalde ordförande beslöt att åta sig uppdraget att betala räkningarna och göra bokslut för 2017.  Den nya sekreteraren Charlotta Asplund fungerar som medlemsregisteransvarig. Vicesekreterare Linda Ahlbäck är tillsammans med Maria Norrlin- Asplund webbansvarig. Ulla-Maj Salin fortsätter som viceordförande.  Hon är också den som koordinerar serveringen vid SFPs gruppmöten.

 

Skolmatseminariet 8.3. lockade en publik på ungefär 30. Charlotta Asplund med stöd av övriga kommunalvalskandidater från styrelsen skrev en insändare om närmat i Vasabladet .  Vi har fått mycket positiv respons efter seminariet och insändaren. Närproducerat engagerar våra väljare.

 

På Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Vasa förärades Stina Svarvar SFPs silverne förtjänsttecken för det arbete hon gjort för vår förening. Förtjänsttecknet delades ut av partiordförande Anna-Maja Henriksson.  Anna Jungner-Nordgren omvaldes till ordförande för Kvinnoförbundets styrelse liksom Malin Olkkola från vår förening.  Ny ersättare blev Marita Backlund.

 

Inför det stundande kommunalvalet lyfter vi lyft fram alla våra kandidater på facebooksidan och hemsidan. En kandidat presenteras per dag.  Vi kommer också att ha en annons i tidningen Korsholm- Mustasaari.  I övrigt arbetar alla kandidater i sina respektive lokalavdelningar där de framför kvinnoförbundets åsikter och delar ut material på olika valtillställningar.  Själv har jag märkt att stresshjärtan haft god åtgång.  Ifall någon behöver material kan man ta kontakt med Agneta Udd-Saarela på SFPs kansli i Vasa, tfn  045 6579 789.

 

SFP i Vasa och Korsholm ordnar ett gemensamt seminarium om ”Sant och falskt i sjukhusdebatten” söndag 2.4.2017 i Korsholms kulturhus.  Vid detta tillfälle kan vi alla passa på och värva röster till kvinnorna! Vi delar ut material och bjuder på något gott.

 

Nu gäller det för alla att Rösta med hjärtat!

Följande Korsholmare ställer upp för Kvinnoförbundet: Linda Ahlbäck #2, Charlotta Asplund #3, Monica Asplund #4, Maria Backman #6, Gun Beijar #7, Rosmarie Finne #14, Åsa-Britt Forth-Snellman #16, Christoffer Ingo #24, Terhi Lettelin #30, Emma Lill-Their #31, Alice Lillas #32, Carola Lithén #33, Ulla-Maj Salin #45, Monica Sirén-Aura #46, Ida-Maria Skytte #47, Birgitta Söderback #51, Pia-Maria Toivio#54. Jag är säker på att du hittar en kandidat som delar dina åsikter!

 

Det här valet ska vi vinna!  Förhandsröstning 29.3 -4.4.  Valdagen 9.4.

 

Hälsningar  Monica Asplund,  Solf  , moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501

Övriga styrelsemedlemmar: Ulla-Maj Salin, Kvevlax Marita Backlund, Iskmo, Linda Ahlbäck, Replot, Charlotta Asplund, Replot,  Carola Lithén, Smedsby, Malin Olkkola, Kvevlax, Maria Norrlin-Asplund , Kvevlax ,Pia Smeds, Veikars och Emma Lill-Their, Rimal.

 

Kvinnoförbundet i Korsholm finns på facebook och har en egen hemsida http://korsholm.kvinnoforbundet.fi/start/

 

PS.  MEDLEMSAVGIFTEN 10 EURO SKA BETALAS SENAST 30.4 till kontonummer FI60 4970 2540 5041 43