Kandidatpresentationer

02.04.2017 kl. 09:09
Med exakt en vecka kvar till den officiella valdagen för kommunalvalet 2017 presenterar vi Carola Lithén:

Carola Lithén, Smedsby, vill lyfta fram tesen:

Där det finns hjärterum:

"I Finland och Korsholm ska det finnas rum för alla! Vi ska bemöta alla jämlikt med respekt och värdighet, oberoende av ålder, kön, religion, hudfärg och eventuella funktionshinder. Alla människor har rätt till god hälso- och sjukvård, en studie- eller arbetsplats, till en meningsfull fritid, ett socialt nätverk och god livskvalitet."

Carola Lithén har kandidatnummer 33.