Kandidatpresentationer

31.03.2017 kl. 08:33
Trots att våren lovade så mycket har vi idag snöfall, men det gör inget för vi får presentera vår nästa kandiat: Pia-Maria Toivio.

Pia-Maria Toivio, Helsingby, ser det som viktigt att arbeta för följande teman:

Jag vill jobba för jämställdheten samt tvåspråkigheten i kommunen. Barnen och barnfamiljernas välmående i kommunen och en fortsatt bra sjuk och åldringsvård.

Pia-Maria Toivio har kandidatnummer 54