Kandidatpresentationer

30.03.2017 kl. 07:46
Denna sista torsdag i mars månad presenterar vi vår följande kandidat: Linda Ahlbäck.

Linda Ahlbäck, Replot, väljer att lyfta fram temat:

Alla människor har rätt att uppleva sig som respekterade och viktiga samhällsmedlemmar.

"I ett allt tuffare samhällsklimat bör vi alla påminna oss om att se och höra varandra. Vi har ett gemensamt ansvar att göra vår närmiljö och den kommun vi lever i till en bra kommun som på bästa sätt tar hand om sina invånare, oavsett ålder, livsskede och boningsort. Som kommunalvalskandidat är jag beredd att arbeta lite extra för detta."

Linda Ahlbäck har kandidatnummer 2.