Kandidatpresentationer

29.03.2017 kl. 07:39
Idag inleds förhandsröstningen och i dessa spännande tider presenterar vi vår kandidat: Emma Lilltheir.


Emma Lill-Their, Rimal, ser följande valtema som viktigt att fokusera på:

Finland är det andra mest våldsamma landet i EU för kvinnor

"Denna statistik måste vi få bukt på så fort som möjligt. En gång är en gång för mycket! Jag vill jobba för att tröskeln för utsatta kvinnor ska vara låg för att söka hjälp. Jag vill att vi i kommunen skall satsa på förebyggande arbete, redan från skolåldern. Kvinnor och män är jämlika. Jag vill att varje korsholmare ska anamma nolltolerans vad gäller alla former av våld. Respekt för varandra - det behöver vi alla ha."

Emma Lill-Their har kandidatnummer 31