Kandidatpresentationer

28.03.2017 kl. 07:41
Valdagen närmar sig med stormsteg och vi är vi glada över att få presentera vår följande kandidat:
Charlotta Asplund,

Charlotta Asplund, Replot, tilltalas mest av Kvinnoförbundets kampanjrubrik:

Där det finns hjärterum.

"Det rättesnöret sammanfattar ALLT. Finns det hjärterum så finns det nämligen också stjärterum för ALLA grupper i samhället, oberoende av kön, språk, ras, religion, parti, sjukdom...Det är viktigt att öka kännedomen om de stora risker som finns för kvinnor och barn, i hemmet såväl som på flykt. Personligen jobbar jag för att lyfta upp ett skyddsperspektiv som också borde vara viktigt för hela Kvinnoförbundet - värnandet om en trygg småbarnsfostran. Inom det konceptet borde det vara självklart att barnomsorgen utgör en så strålningsfri miljö som möjligt enligt EU:s försiktighetsprincip. Få tänker på de elflyktingar som tvingas lämna Finland för att det snart inte finns några skyddszoner kvar i landet för elöverkänsliga. I hjärterummet ser vi helheter och förmår tänka cirkulärt och expansivt för en hållbar framtid baserad på mjuka värderingar istället för kortsiktiga ekonomiska intressen."

Charlotta Asplund har kandidatnummer 3.