Kandidatpresentationer

27.03.2017 kl. 07:07
Ny fräsch vecka ligger framför oss och vi tar tillfället i akt att presentera vår nästa kandidat: Maria Backman

Maria Backman, Smedsby-Böle, lyfter fram temat:

Främja företagande

"Företagandets betydelse för regionens tillväxt är av stor betydelse.
Vi bör främja kvinnors företagande och ledarskap och också göra dess betydelse mer synligt."

Maria Backman har kandidatnummer 6.