Kandidatpresentationer

26.03.2017 kl. 10:46
Söndag är här och med den sommartiden... Vår nästa kandidat är:
Terhi Lettelin

Terhi Lettelin, Solf, ser följande tema som viktigt:

Småbarnspedagogik är barnets rättighet.

"Småbarnspedagogik är barnets rättighet. Och framtid. Flexibel dagvård nära hemmet möjliggör föräldrarnas förutsättningar att delta i arbetslivet samt kvinnligt företagande, och är således en viktig pusselbit i att göra kommunen attraktiv för familjer."

"Varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja tulevaisuus. Joustava päivähoito kodin läheisyydessä mahdollistaa vanhempien työnteon ja on edellytys naisten yrittäjyyden tukemisessa, ollen näin ollen myös tärkeä osa kunnan vetovoimaa."

Terhi Lettelin har kandidatnummer 30.