Kandidatpresentationer

25.03.2017 kl. 08:33
Lördagen inleds med sol och vi presenterar följande kandidat: Gun Beijar

Gun Beijar, agrolog, Vassor, lyfter fram temat:

Vägen till framgång

"Det behövs nätverk och mentorskap för kvinnliga företagare. Vi kan alla stöda kvinnor med företag genom att använda oss av deras tjänster."

Gun Beijar har kandidatnummer 7.