Kandidatpresentationer

24.03.2017 kl. 07:31
Fredagsmorgonen till ära är vi glada över att kunna presentera Ida-Maria Skytte:

Ida-Maria Skytte, Jungsund, som valde och vill arbeta för följande tes:

Alla människor har rätt att uppleva sig som respekterade och viktiga samhällsmedlemmar.

"Jag vill arbeta för ett samhälle där alla respekteras och ingen lämnas utanför. Det är viktigt att alla har en arbets- eller studieplats, en meningsfull fritid, ett gott socialt nätverk, och framför allt mår bra. Vi ska se varje individ i samhället som en resurs, aldrig som en börda."

Ida-Maria Skytte har kandidatnummer 47