Kandidatpresentationer

23.03.2017 kl. 09:06
Tillåt oss att presentera vår nästa kandidat Monica Asplund:

Monica Asplund från Solf: ekonom, yrkeslärare, sekreterare och företagare, som vill lyfta fram Kvinnoförbundets tema kring

Vägen till framgång.

"Jag anser att företagsamhet och företagande är viktigt att stöda oberoende av kön, men kvinnorna måste få komma fram. Har du tänkt på att du kan välja en kvinnlig målare eller bilmekaniker, det behöver inte alltid vara en man som utför sysslorna. Kvinnor kan också! Vi ska stöda kvinnor att söka sig till mansdominerade yrken genom en aktiv marknadsföring. Företagsamheten ska betonas redan i lågstadiet där barnen är kreativa och orädda. För som företagare måste du våga. Men tänk att kunna sysselsätta sig själv och få bestämma själv! Så småningom fattar nog näringslivet och kommunerna att de ska ta vara på den kvinnliga entreprenörsandan!"

Monica har kandidatnummer 4.