Medlemsbrev 1 2017

19.02.2017 kl. 16:39
Ordförande Monica Asplund presenterar viktiga datum i årets första medlemsbrev.

BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

Här kommer nu en del viktiga datum att skriva upp:

Kvinnoförbundet i Korsholms årsmöte hålls söndag 26.2.2017 kl. 15 i Seniorpunkten i Smedsby

Stadgeenliga ärenden. Carola Lithén delar med sig av sin erfarenhet som kommunalvalskandidat.  Alla kvinnokandidater i Korsholm inbjuds speciellt. Servering.  Välkommen!

Matseminarium med Björn Helsing i Veikars skola onsdag 8.3.2017 kl. 18.30

Kom med och diskutera hälsosam skolmat, närproducerat och alternativ mat med politiker, tjänstemän och användare. Helsing inleder och sedan följer en paneldebatt där publiken kan ställa frågor.  Vi bjuder in politiker från både Korsholm och Vasa.  Servering.

Svenska Kvinnoförbundets 110-års jubileum och årsmöte 18 -19.3.2017 i Vasa, Folkhälsans hus

Anna-Maja Henriksson och Britt Lundberg talar. Annars är det sedvanliga årsmötesförhandlingar med motioner och personval. I förbundsstyrelsen sitter från Korsholm Malin Olkkola med Charlotta Asplund som ersättare. Det är gratis att delta som åhörare men anmälan ska göras via Lyyti senast 5.3 Se mera på Kvinnoförbundets hemsida http://www.kvinnoforbundet.fi/sv/aktuellt/evenemang/

Kommunalvalet ordnas 9 april 2017.  Förhandsröstningen sker 29.3 -4.4.

Vi har lyckats engagera många kvinnor att ställa upp i valet, men det finns rum för flera! Kandidatförsäkran ska inlämnas senast 28.2.2017.  Det blir fotografering och info i ämbetshuset 23.2.

Lokalföreningarna ordnar olika jippon runt om i vår kommun, och en del större tillställningar ordnas tillsammans med Vasa – om samarbetet i Västerled, om utbildning och om myndighetsförmynderi.

Alla SFP-kandidater presenteras i tidningen Vårt Korsholm som delas ut till alla hushåll.

Kvinnoförbundets valprogram presenterades idag. Rubriken är Rösta med hjärtat och bland de åtta teman som presenteras finns bl.a. kvinnligt företagande, småbarnspedagogik och rätten till en aktiv fritid. Läs mera här: http://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval2017/

Centralsjukhusets status som fulljour-sjukhus kommer att behandlas av riksdagen en gång till eftersom över 50 000 personer gett sitt stöd. Stort tack till alla som hjälpt till med att skaffa namnunderskrifter!

Med önskan om en fin Alla Hjärtans Dag

Hälsningar  Monica Asplund,  Solf, moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501

Övriga styrelsemedlemmar: Ulla-Maj Salin, Kvevlax, viceordförande, Marita Backlund, Iskmo, sekreterare, Stina Svarvar, Smedsby, kassör, Linda Ahlbäck, Replot, Charlotta Asplund, Replot,  Carola Lithén, Smedsby, Malin Olkkola, Kvevlax, Maria Norrlin-Asplund , Kvevlax och Pia Smeds, Veikars

Kvinnoförbundet i Korsholm finns på facebook och har en egen hemsida http://korsholm.kvinnoforbundet.fi/start/