Medlemsbrev 6 2016

29.01.2017 kl. 20:26

BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

När nu år 2016 snart går över i 2017 vill jag sända er en varm hälsning och en önskan om ett riktigt Gott Nytt År! Just nu känns det som om det svenska språket och vi finlandssvenskar skulle vara utsatta för förföljelse, men vi ska inte ge upp! Svenskan är fortsättningsvis vårt andra nationalspråk och tryggad i grundlagen. Som det nu ser ut kommer Vasa Centralsjukhus att förlora sin status som fulljour sjukhus, men det innebär naturligtvis inte att verksamheten kommer att upphöra. I Seinäjoki ska en tvåspråkig verksamhet byggas upp, kosta vad det kosta vill, och vi ska se till att tala svenska ifall vi hamnar dit. Inte är språkkunskaperna de bästa i Tammerfors eller Åbo heller, och också på vårt eget sjukhus är vi ibland tvungna att be om att få epikriser och information på svenska, även om vårt modersmål är svenska. Jag tycker det är mycket viktigt att kräva svensk information, för om vi själva inte kräver – vem gör det åt oss?

Vårt seminarium 24.11 lockade en publik på något över 30 personer. Sari Somppi berättade om verksamheten inom Brottsofferjouren http://www.riku.fi/se/brottsofferjouren/ Många som blivit utsatta för våldsbrott vet inte hur de ska gå vidare och då hjälper man med stöd och brottsanmälan. Hope  Nwosu är en asylsökande ensamstående kvinna från Nigeria och hon önskar mera stöd för just ensamstående flyktingkvinnor med barn.  Det är väldigt svårt för kvinnorna att integrera sig i det finländska samhället, det ordnas mer verksamhet för männen. Fyra flyktingfamiljer från Syrien kommer till Korsholm i början av 2017 och kanske kan vi uppmärksamma kvinnorna lite extra. Elli Flén berättade om sin roll som kvinnlig fredsbevarare och hon kom in på vikten av att också Finland skulle gå in för värnplikt (uppbåd) för båda könen. Som det nu är diskrimineras pojkarna genom att vara tvungna att delta i uppbåd (och försvar) och då kan inte samhället anses vara jämställt.

Peppe Öhman höll en välbesökt föreläsning om feminism just före jul. Hon menar att vi fortfarande formar könsrollerna genom att behandla pojkar och flickor olika. Om det anses ok att en pojke får vara busig och våldsam i sina lekar kan det leda till att han får uppfattningen att våld är ok. Vi borde se till att pojkar berättar om sina känslor istället för att visa känslorna genom våldsamt beteende. Andra saker som kom fram var bl.a. det att vi förutsätter att det förekommer våld mot kvinnor och försöker skydda oss mot detta, även om det egentligen inte ska finnas/tolereras alls i vårt samhälle. Tanken om ett våldsfritt samhälle är förstås god, men just nu uppfattar jag det som om det bara blir mer våld runtomkring oss. Vi har alla en viktig roll att arbeta för fred på alla plan, bland både män och kvinnor, finländare och invandrare. Men hursomhelst har vi det nog fortfarande jättebra i Finland, t ex i jämförelse med USA (Pepp bor i USA och kan jämföra)

Kommunalvalet närmar sig och jakten på kandidater går het. Vi strävar efter att lika många kvinnor som män ska ställa upp. Det är lokalavdelningarna som nominerar kandidater men meddela gärna till oss i Kvinnoförbundet om du eller någon bekant är intresserad så för vi namnet vidare. Kvinnoförbundarna får gemensam skolning och extra synlighet genom egen reklam, men vi ställer inte upp någon egen lista eftersom vi alla hör till SFP.  Den riktiga kampanjen drar i gång i februari, valet är ju först 9 april. Kvinnoförbundet kommer att ordna någon typ av seminarium kring mat (skolmat, närproducerat…)

Vår hemsida har uppdaterats – kolla: http://korsholm.kvinnoforbundet.fi/sve/start/ . Vi försöker vara aktiva på facebook och vi är lyhörda för åsikter och förslag av er! Tveka inte för att ta kontakt!

Hälsningar  Monica Asplund,  Solf, moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501

Övriga styrelsemedlemmar: Ulla-Maj Salin, Kvevlax, viceordförande, Marita Backlund, Iskmo, sekreterare, Stina Svarvar, Smedsby, kassör, Linda Ahlbäck, Replot, Charlotta Asplund, Replot,  Carola Lithén, Smedsby, Malin Olkkola, Kvevlax, Maria Norrlin-Asplund , Kvevlax och Pia Smeds, Veikars