Fruntimmersmarknad på Smedsby Torg 23.7 kl. 10 - 15

11.07.2015 kl. 14:54
Välkommen med på Svenska Kvinnoförbundet i Korsholms traditionella Fruntimmersmarknad!
Den 23 juli är det igen dags för Svenska Kvinnoförbundet i Korsholms traditionella Fruntimmersmarknad. Välkommen på uppköp och trevlig samvaro!