Årsmöte och ny ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Korsholm

21.02.2016 kl. 14:50
Ordförande Ulla-Maj Salin tackar efter många år för sig och ger över ordförandeklubban till Monica Asplund.

Årsmötet 2016 inleddes med den inbjudna gästen Pia Lagus från Radio Vega. Pia berättade om sig och sitt arbete och hur hennes karriär vindlat sig framåt. Hennes berättelse var mycket uppskattad och ledde till reflektioner kring vad det är som driver oss framåt i såväl personligt liv som yrkesliv, vår individuella drivkraft.

Efter Pias berättelse tog årsmötet vid. Eftersom Ulla-Maj Salin efter många års ordförandeskap nu önskade ge över ordförandeklubban söktes ny ordförande. Från styrelsens sida är vi alla mycket glada över att det är Monica Asplund som tar tar vid! 

Årsmötet resulterade även i att styrelsen utökades med ytterligare kvinnokraft. Pia Smeds från Veikars är ny medlem, välkommen!