Samhällsfördrag eller....

05.03.2016 kl. 14:48
Hur det än går med samhällsfördraget så är det alltid kvinnorna som drabbas då det ska skäras ner

Det ser dåligt ut med det sk samhällsfördraget. Åtminstone 40 % av de FFC anslutna har meddelat att de inte går med på uppgörelsen. Men t.ex JHL, dit de kommunlanställda hör, godkänner att 30% av semesterpengen tas av de offentligt anställda. Också arbetstidsförlängningen med 24 timmar per år godkänns.  Orsaken till att man godkänner detta är att alternativet- regeringens sparprogram- skulle bli mycket värre.

Jag hör till dem som tycker att det är nödvändigt att göra något för att Finlands konkurrenskraft ska bli bättre, men jag har svårt att se den direkta kopplingen till exporten. Hur påverkar den kommunalanställdas lägre köpkraft exporten? Är det inte bara så att också den inhemska konsumtionen blir lägre?  Och leder kommunernas lägre personalkostnader verkligen till fler anställningar, då man hela tiden räknar att det redan nu är för många anställda inom det offentliga?  Finns det arbetsuppgifter för 24 h mer?  Är det kanske så att byråkratin ska ökas ytterligare för att sysselsätta folk?

Det är bra om de sociala avgifterna för arbetsgivarna sänks, men det skulle vara ännu bättre om byråkratin kring anställning lättades, så att tex också sådana som lyfter arbetslöshetsersättning kunde ta snuttjobb utan en massa pappersarbete.  Det är viktigt att vi får in alla på arbetsmarknaden.