Könskvotering

12.03.2016 kl. 14:45
För att ändra på attityder kan det ibland vara viktigt att lagstifta om saker

Då jag var på min första partidag för något år sen kom frågan om huruvida också bolagsstyrelser borde bestå av ungefär lika många kvinnor som män, inte bara kommunala organ. Den gången röstade jag inte för motionen, då jag alltid tyckt att kompetens går före kön.  Idag skulle jag rösta annorlunda.  Under årens lopp har jag sett många positiva effekter av att ha kvinnor med i traditionellt "manliga" nämnder.  För vi kvinnor tänker faktiskt lite annorlunda än männen t.ex ifråga om byggande av cykelvägar eller daghem.  Det blir en helt annan bredd på beslutsfattandet, och både kvinnor och män lär av varandra.  Också om man inte är en expert då man blir invald lär man sig om man är tillräckligt motiverad.  Och det finns faktiskt många kvinnor som gärna är med och tar en nämnd- eller styrelseplats på allvar. 

Tyvärr är vi kvinnor ännu för dåliga att hävda oss och vi väntar snällt på att bli tillfrågade medan männen - inte alls säkert mer kompetenta än oss- springer förbi.  Om det skulle finnas krav på könsfördelningen skulle företagsledningen bli tvungen att söka också bland kvinnor.  Sen gäller det förstås för oss kvinnor att också pusha på varandra och stöda en kvinna som vill ha en viss post.  Där är vi ganska dåliga, fast vi har många och goda nätverk nuförtiden.