Medlemsbrev 2/2016

28.03.2016 kl. 14:41

 Solf den 17 mars 2016

 MEDLEMSBREV 2 /2016

 

BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!

Kvinnoförbundet i Korsholm höll sitt årsmöte 21 februari och där blev undertecknad vald till ny ordförande.  Det känns skönt att ta över ordförandeskapet efter Ulla-Maj Salin som lotsat föreningen väl i hela nio år. Och Ulla-Maj finns fortfarande med som min högra hand som viceordförande.

Som ny styrelsemedlem invaldes Pia Smeds från Veikars och det betyder att vi nu har representanter från alla kommundelar. Kvinnoförbundet sysslar dock inte med byapolitik utan för oss är det viktigaste att föra kvinnornas talan i olika sammanhang. Familjen och de mjuka värderingarna står oss närmast och därför känns det tungt i dessa spartider, för det är alltid de svagaste som drabbas hårdast.

Den sittande regeringen- där SFP inte är med- har problem att hitta lösningar för att förbättra Finlands ekonomi och konkurrenskraft. Det är fortfarande oklart med löneuppgörelsen, det s.k. samhällsfördraget. Och inte vet vi ännu hur många vårdområden det blir, nu pratar man åter om fem.

Vi i Kvinnoförbundet i Korsholm försöker påverka både på krets- och riksnivå.   Malin med Charlotta som suppleant sitter med i Kvinnoförbundets styrelse och Monica och Ulla-Maj är aktiva i Kretsstyrelsen i Österbotten.  Varje år är vi med på partidagen. Ifjol rönte en motion om energidrycker – initierad av Charlotta - uppmärksamhet.

 

Vår egen verksamhet består av Kvinnomarknaden på Smedsby torg – i år 21 juli, mentorträff för kvinnor, uppmärksammande av FNs dag mot kvinnovåld.  Har du tips på verksamhet ska du inte tveka att ta kontakt- vi är öppna för alla förslag.  Föreningen är aktiv på facebook och på hemsidan http://korsholm.kvinnoforbundet.fi/sve/start/

 

Läs gärna vår blogg!

 

Medlemsavgiften är fortfarande 10 euro.  Vänligen betala till konto

FI60 4970 2540 504143 senast 30.4. Referens:  20161      

GLAD PÅSK!

 

Monica Asplund, ordförande

moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501

 

Övriga styrelsemedlemmar: Ulla-maj Salin, ulla-maj.salin@netikka.fi 050 4909034, Marita Backlund, sekreterare, Stina Svarvar, kassör, Linda Ahlbäck, Charlotta Asplund, Carola Lithén, Malin Olkkola, Maria Norrlin-Asplund och Pia Smeds