Tänk positivt!

22.05.2016 kl. 14:34
Utgående från budskapen i aktuella föreläsningar och evenemang reflekterar ordförande Monica Asplund kring vikten av att i dagens samhälle komma ihåg att lyfta tanken och tänka positivt.

Den senaste veckan har jag varit på tre sinsemellan olika tillställningar som samtidigt haft ett gemensamt budskap – åtminstone för mig.  Och det är att vi måste sluta klaga på att allt är dåligt och att det bara blir värre. Om landets ekonomi ska vända är det viktigt att vi höjer allas självkänsla och ser de möjligheter vi har i vår region, i landet och i oss själva.

På Future exchange seminariet – Fånga framgången- seminariet talade bl.a. Erkki Liikanen och Jaakko Eskola, och också biskopen i Lappo Stift.  Det var reflektioner över hur landets ekonomi ser ut och vad vi kan göra åt det.  En sak alla var överens om är att vi ska satsa på ungdomen och dra nytta av digitaliseringen. Företagsamhet ska stödas. Och vi ska fundera över våra värderingar. Är det bra att vi är missunsamma då det går bra för grannen? Eller är det just det som gjort att det går bra i Vasaregionen? Men vad leder det till i förlängningen om vi bara strider med varandra och försöker överträffa varandra?  Och hur har vi det med kommunikationen och ledarskapet i våra organisationer?  För att en organisation ska lyckas i dag måste beslutsgången vara snabb och direkt.

Dick Harrison talade om fördumningen i samhället inför ett fullsatt auditorium på Academill. Han betonade vikten av allmänbildning och faran med snuttifiering.  Han talade också om hur vi i dagens informationssamhälle lätt ser en åsikt som en sanning, och att ungdomarna inte har förmågan att söka reda på fakta.  Få orkar läsa en längre artikel eller utredning. Och kostnadsjakten – att utbildningsanordnarnas inkomster är beroende av antalet utexaminerade- gör att kraven på de studerande sänks vilket leder till att hela samhället blir dummare.  Och det att Finland tar efter Sverige ifråga om utbildning är inte bra.

Kick Ass Live- seminariet gav inspiration åt företag.  Där var det betoning på företagsamheten, att se ”out of the box”, våga ta risker och framförallt sluta marra.  Risktagningen gäller också oss som individer; varför stanna kvar på en trygg arbetsplats om det finns något du hellre vill göra? Skillnader på arbetsplatser mellan Sverige och Finland berördes av flera föredragshållare, bl.a. ifråga om ledarskapet och synen på de äldre.  I Sverige har man fattat att de äldre är en resurs, och att de äldre också kan lära sig nya saker.  Skillnaden mellan länderna kan man märka mellan atmosfären i Stockholm och den som finns i Helsingfors. Gissa vilken som är mera positiv och inspirerande!  Om vi ska hålla kvar ungdomarna i Finland måste attityderna ändras. Och förstås måste vi få fler jobb, men ungdomarna kan åtminstone delvis påverka detta själva – genom att bli företagare.  Med på seminariet var bl.a. Niko Herlin, Anna Häggblom, Ulla-maj Wideroos och Johanna Stenback.

Och glöm nu inte det som är viktigast för att vi ska lyckas i arbetslivet – mat, vatten och sömn!