SFP:s Partidag 2016

14.06.2016 kl. 14:32
Svenska Kvinnoförbundet i Korsholm deltog i historiska Partidagar

I Partidagarna i Åbo den 11-12 juni deltog av Svenska Kvinnoförbundet i Korsholms styrelsemedlemmar ordförande Monica Asplund, Ulla-Maj Salin och Charlotta Asplund. Tillsammans bevakade man bland annat jämställdhetsfrågor och fick vara med och rösta fram Anna-Maja Henriksson som blev den första kvinnliga partiledaren i SFP:s historia.

En mycket god helg!