Presidentbesök

10.08.2016 kl. 14:09
I veckan (10.8.2016) besökte Finlands president Sauli Niinistö Vasa och Korsholm, för att bekanta sig med regionen.

Under presidentens besök ute i skärgården och Finlands enda naturarv deltog Carola Lithén, fullmäktigeordförande i Korsholm och tillika styrelsemedlem i Svenska Kvinnoförbundet i Korsholm, som en av representanterna för kommunen. Bilden är taget i Salteriet vid Svedjehamn.